Dnes som do podateľne NR SR doručil návrh novely zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Návrh predkladá skupina poslancov NR SR za OKS v zložení Ondrej Dostál Peter Zajac Peter Osuský a František Šebej.

Zákon bol schválený v období Ficovej vlády pod zámienkou urýchliť výstavbu diaľnic tak aby sa predchádzajúca vláda mohla splniť Ficov sľub dostavať diaľnicu medzi Bratislavou a Košicami do roku 2010. Zákon hrubým spôsobom zasiahol do vlastníckych práv majiteľov pozemkov a obmedzil práva účastníkov konania v príslušných stavebných konaniach. V predchádzajúcom volebnom období napadla zákon na ústavnom súde skupina poslancov vtedajších opozičných strán.

Ústavný súd nálezom zo dňa 26. januára 2011 konštatoval nesúlad niektorých ustanovení tohto zákona s Ústavou Slovenskej republiky a s Dodatkovým protokolom č. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ústavný súd dospel k záveru že časti zákona hlavne vzhľadom na spôsob ktorý umožňuje stavbu na cudzom pozemku bez právneho titulu a znižuje štandard procesnej ochrany nie sú v súlade s právom na pokojné užívanie majetku.

Parlament je podľa ústavy povinný uviesť zákon do súladu s ústavou. Predkladaný poslanecký návrh novely zákona vypúšťa zo zákona ustanovenia pri ktorých ústavný súd konštatoval nesúlad s ústavou ako aj ustanovenia ktoré s nimi bezprostredne súvisia. Preukázanie vlastníckeho práva alebo iného práva k pozemkom bude aj pri stavbe diaľnic a ciest pre motorové vozidlá podmienkou pre začatie stavebného konania. Návrh predpokladá aj vypustenie ďalších ustanovení zákona ktoré neprimerane znevýhodňujú účastníkov konania v uplatňovaní ich práv v porovnaní s všeobecnou právnou úpravou v stavebnom zákone a správnom poriadku napr. v otázke informovanosti účastníkov konania lehôt možnosti podania námietok či opravných prostriedkov. Návrh zákona ruší predkupné právo štátu na pozemky ktoré vzniklo vydaním územných rozhodnutí.

Ďakujem Richardovi Drutarovskému z občianskej iniciatívy „Za spravodlivé vyvlastňovanie“ za spoluprácu pri príprave návrhu novely zákona.

Ondrej Dostál
poslanec NR SR
podpredseda OKS

V Bratislave dňa 4. marca 2011.

Súvisiace prílohy:

Návrh novely zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá ktorý skupina poslancov NR SR predložila do parlamentu si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu alebo pozrieť nižšie:

Súvisiace informácie:

SITA: OKS chce zásadne zmeniť Ficov protiústavný diaľničný zákon

TASR: Poslanci OKS navrhujú zmeniť Ficov diaľničný zákon

Ondrej Dostál o novele protiústavného vyvlastňovania

Zdroj: .týždeň www.tyzden.sk

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.