OKS bude v roku 2011 podporovať vládu Ivety Radičovej a v súlade s jej plánom na rok 2011 sa bude podieľať na budovaní antikorupčnej agendy a prehlbovaní reforiem.

OKS bude v roku 2011 presadzovať splnenie doteraz nerealizovaných predvolebných sľubov vládnej koalície menovite zrušenie priestupkovej imunity a plné zrušenie práva na odpoveď v rámci novely Tlačového zákona.

OKS bude v roku 2011 prichádzať s návrhmi ktoré povedú k úsporám verejných financií a k zníženiu zasahovania štátu do hospodárstva. OKS bude presadzovať dôsledný prístup pri posudzovaní opodstatnenosti existencie inštitúcií a organizácií financovaných z verejných zdrojov. OKS príde s návrhmi na rušenie inštitúcií na zredukovanie kompetencií inštitúcií a na zrušenie štátneho financovania činností ktoré nie sú nevyhnutné pre fungovanie štátu.

OKS bude presadzovať čo najväčší rozsah privatizácie podnikov s majetkovou účasťou štátu.

OKS bude v rámci novelizácie Zákonníka práce a ďalších zákonov presadzovať také zmeny ktoré povedú k čo najvýraznejšiemu spružneniu trhu práce.

OKS bude presadzovať prehĺbenie reformy vzdelávania. Keďže obsah vzdelávania nie je dobre vyvážený chýbajú učebnice a kvalitní učitelia OKS bude presadzovať zmenu postavenia Kurikulárnej rady na nezávislý odborný orgán vlády revíziu štátnych vzdelávacích programov otvorenie trhu s učebnicami a otvorenie škôl odborníkom na zvýšenie kvality vyučovania.

OKS si uvedomuje vysoký podiel transpozícií smerníc EÚ do našich zákonov ktoré tvoria takmer tretinu všetkých legislatívnych úloh vlády v roku 2011. Poslanci OKS budú pozorne sledovať či pri nich slovenská vláda a parlament nebudú pridávať i ďalšie regulácie nad rámec vyžadovaný EU a bude sa zasadzovať za to aby sa schvaľovalo len nevyhnutné minimum.

OKS bude v medzinárodnej politike zaujímať dôsledný postoj v otázkach týkajúcich sa slobôd a práv ľudí v iných štátoch bez ohľadu na to či pôjde o porušovanie ľudských práv v Severnej Kórei Iráne Číne putinovskom Rusku alebo v jednotlivých štátoch Európskej únie ako v prípade maďarského tlačového zákona a to aj nad rámec komentovania zo strany oficiálnej slovenskej zahraničnej politiky.

OKS bude presadzovať malú novelu trestného zákona ktorou by sa doplnil paragraf venovaný osvienčimskej lži i o tzv. jáchymovskú lož čím bude popieranie či schvaľovanie zločinov fašizmu a komunizmu postavené na roveň.

OKS bude u ministerky spravodlivosti presadzovať zverejnenie zoznamu sudcov ktorí boli do roka 1989 členmi KSČ.

V personálnej sfére pokladá OKS za najdôležitejšiu voľbu generálneho prokurátora voľbu Mediálnej rady a generálneho riaditeľa RTVS a prípravu voľby ombudsmana spojenú s jasnou deľbou právomocí medzi úradom ombudsmana a Centrom pre ľudské práva tak aby funkcia ombudsmana získala vecnú a personálnu vážnosť ktorá jej podľa Ústavy SR prislúcha. Pri voľbách do významných funkcií sa bude riadiť OKS len kompetenciou bezúhonnosťou a morálnou integritou uchádzačov.

OKS pokladá vlastnosti ficovskej politiky za nemenné. Preto bude aj naďalej dôsledne a s nulovou toleranciou bojovať proti akýmkoľvek politickým kšeftom s ňou nech by sa skrývala pod akúkoľvek ľúbivú agendu sociálnej či národnostnej zmierlivosti.

Peter Zajac predseda OKS
Ondrej Dostál podpredseda OKS
František Šebej podpredseda OKS
Peter Osuský podpredseda OKS

V Bratislave dňa 10. januára 2011

Súvisiace informácie:

aktuálne.sk: OKS chce zastaviť rozhadzovanie verejných financií

hnonline.sk/TASR: OKS bude bojovať proti kšeftom s ficovskou politikou

webnoviny.sk/SITA: Prioritami na rok 2011 pre OKS je šetrenie a reforma vzdelávania

SME.sk/TASR: Ministerstvo nezavrhlo návrh zverejňovať mená sudcov členov KSČ

Priority OKS na rok 2011

Zdroj: .týždeň www.tyzden.sk

Comments

Komentáre