OKS víta rozhodnutie koaličnej rady zbaviť voľbu generálneho prokurátora zavádzajúceho politického nátlaku a vydierania a riešiť otázku postavenia generálneho prokurátora v súlade s reformou justície zakotvenou v programovom vyhlásení vlády.

OKS bude podporovať všetky kroky ktoré povedú k zmenám monokratického postavenia generálneho prokurátora ktoré je pozostatkom komunistického režimu. Menovite bude OKS podporovať zrušenie kompetencie generálneho prokurátora na vydávanie negatívnych pokynov podriadeným prokurátorom ktoré mu umožňuje nariadiť každému podriadenému zastavenie trestného stíhania či zrušenia obvinenia ale aj všetky ďalšie kroky vedúce k obmedzeniu monokratického postavenia generálneho prokurátora. V tejto súvislosti bude OKS podporovať aj obmedzenie doby trvania výkonu funkcie generálneho prokurátora na jedno volebné obdobie.

OKS je presvedčená že len tak možno vyňať voľbu generálneho prokurátora z dlhého tieňa ktorý na ňu vrhá v súčinnosti s Robertom Ficom svojím vstupom do politického zápasu súčasný generálny prokurátor Dobroslav Trnka. Len v prostredí zbavenom priameho politického nátlaku a vydierania možno pokojne uvažovať či zmeniť spôsob voľby generálneho prokurátora.

Peter Zajac
predseda OKS

V Bratislave dňa 14. decembra 2010

Comments

Komentáre