ImageVážené pani poslankyne vážení páni poslanci

OKS podporí vládny rozpočet na rok 2011 lebo je oproti predchádzajúcim úspornejší a brzdí rast verejného dlhu a verejných výdavkov.

Z pohľadu potreby riešenia vážnych problémov verejných financií a ich príčin ekonomických a politických možností a žiaducej zmeny si však uvedomujeme že nie je dostatočný.

Tento postoj vyplýva z reálnych ekonomických analýz súčasnej situácie na Slovensku ale aj zo skúsenosti z celosvetovej krízy ktorá sa ešte zďaleka neskončila a je zrejmé že zabúdať na to by bolo fatálnou chybou.

Ak sa skutočne nechceme vydať gréckou cestou ak nechceme ostať len pri rétorike o vláde rozpočtovej zodpovednosti musia byť slová o úspore verejných výdavkov v súlade s činmi.

Podstatou problému ktorý je veľkým problémom pre daňovníkov a ekonomiku sú extrémne veľké rozpočtové sekery po predchádzajúcej vláde napríklad v podobe deficitov verejných financií vládneho míňania prostriedkov na úkor a účet budúcnosti. V rokoch 2009 a 2010 to bolo 5 miliárd eur za každý rok.

Príčinou problémov je nadmerná výdavková expanzia ktorá vyvrcholila v roku 2009. Keď došlo k ekonomickému poklesu zníženiu príjmov o 670 mil. eur tak sa verejné výdavky zvýšili o takmer 28 mld. eur až na úroveň 26 mld. eur (teda cca 11 000 eur na jedného pracujúceho).

Práve pre túto výdavkovú expanziu v minulosti vládny návrh rozpočtu na rok 2011 znamená aj nedostatočné zníženie deficitu verejnej správy – na rok 2011 je naplánované zníženie o 17 mld. eur (na deficit vo výške 34 mld. eur teda cca 100 mld. SK) na rok 2012 o 06 mld. eur a na r. 2013 iba o 05 mld. eur. Rozpočet zároveň znamená zvýšenie povinného finančného zaťaženia ľudí lebo vláda sa spolieha na zvýšené príjmy do rozpočtu a nezameriava sa na celkový pokles verejných výdavkov.

Nezmenený prístup k tvorbe rozpočtu z výdavkovej strany systémovo udržiava deficitné plánovanie hospodárenie s verejnými financiami. Celkové verejné výdavky sa majú zvýšiť každoročne v r. 2011-13 verejné výdavky bez prostriedkov z EÚ majú poklesnúť v r. 2011 ale v r. 2012 a 2013 sa majú zvýšiť. Pri rozpočte na rok 2011 a pri úvahách na roky 2012 a 2013 nedochádza k systémovej zmene na základe ktorej by sa pri tvorbe rozpočte malo vychádzať z reálnych a veľmi triezvo hodnotených príjmov od ktorých by sa mali potom odvodzovať výdavky.

Nemení sa deformovaná štruktúra výdavkov – rozpočet iba mierne znižuje nadmernú vládnu spotrebu prehlbuje dotácie a iné transfery podnikateľským subjektom neadresný sociálny systém a iné transfery nezastavuje rast verejného dlhu ani do r. 2013 resp. do konca volebného obdobia (chýba doprivatizácia a privatizácia).

Sme si vedomí toho že vláda nemala na prípravu rozpočtu dostatočný čas a preto rozpočet na rok 2011 podporíme. Sme však presvedčení že ľudia sú dnes natoľko vyspelí aby pochopili jednoduchú pravdu že udržateľný rast ekonomiky možno dosiahnuť len znižovaním verejných výdavkov a nie zvyšovaním daní.

Vláda nemá zdôvodnenie na to aby dôsledky plytvania verejných financií jej predchodkyňou „riešila“ tým že viac zaťaží a obmedzí tvorcov zdrojov v ekonomike a tvorcov verejných príjmov. Preto by nemala plátať dieru v rozpočte vyššími daňami a odvodmi na úkor daňového a odvodového zaťaženia čistých disponibilných príjmov a tým aj ekonomického rastu v budúcnosti.

Týmto sa budeme riadiť pri tvorbe rozpočtov na roky 2012 a 2013. Chceme využiť hneď čas na ich prípravu tak aby sme verejnosti ukázali že pri úsporách verejných výdavkov sú ešte značné rezervy a že zvýšenie dane o 1 % sme prijali len ako núdzové východisko pre rozpočet na rok 2011. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2012 budeme preto požadovať jej zníženie na pôvodnú mieru. Rovnako budeme podporovať aj znižovanie odvodov. Neberieme to ako planý sľub ale ako náš záväzok vyplývajúci realistického ekonomického uvažovania.

Sme za to aby bolo Slovensko spravodlivejšie menej korupčné vzdelanejšie zdravšie a kultúrnejšie. Znižovanie ale tam kde je to efektívne aj navyšovanie verejných výdavkov však bude pre nás v budúcnosti prichádzať do úvahy len v reformne sa správajúcom prostredí či ide o vzdelávanie súdnictvo zdravotníctvo. Práve preto budeme dôsledne sledovať reformné kroky v týchto oblastiach a iniciovať reformné zmeny. Čiernu rozpočtovú dieru už budúci rok celkom iste podporovať nebudeme. Tam kde uvidíme nezodpovedne natrčenú dlaň povieme jasne NIE.

Vážené pani poslankyne vážení páni poslanci možno sa pýtate prečo hovorím pri rozpočte na rok 2011 toľko o rozpočte na ďalší rok. Poviem rovno že rozpočet na rok 2011 pokladáme za akýsi záloh na zmeny v rozpočte na rok 2012 ktoré budú pre nás o rok podmienkou jeho podpory.

Peter Zajac Peter Osuský František Šebej a Ondrej Dostál k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2011 v NR SR /7.12.2010/

Zdroj: NR SR www.nrsr.sk

Comments

Komentáre