ImageVážená pani ministerka vážený pán predsedajúci vážené kolegyne vážení kolegovia

dovoľte aby som sa vyjadril k jednej veci. Podľa môjho názoru zvláštnej veci ktorú ideme zaviesť touto novelou zákona. Chcem poukázať na to že ideme zaviesť post člena vlády ktorý nebude mať na starosti starostlivosť o nejakú oblasť ale bude mať na starosti presadzovanie istej politickej alebo ideologickej agendy a konkrétne mám na mysli post podpredsedu vlády pre ľudské práva národnostné menšiny rovnaké zaobchádzanie a rodovú rovnosť. A myslím tu práve na tú rodovú rovnosť ktorá nie je oblasťou ako financie školstvo alebo kultúra ku ktorým možno mať rôzny prístup.

Ľavica keď spravuje financie tak zadlžuje krajinu a ešte je na to hrdá ako sme tu včera počuli pravica sa snaží šetriť správať sa zodpovedne a nezadlžovať. Ale rodovej rovnosti už v samotnom termíne je obsiahnutý istý ideologický koncept ktorý je s ňou spojený a to nie je o tom či uznávame alebo neuznávame rovnosť medzi mužmi a ženami. Ženy a muži sú si samozrejme rovní ženy sú hodné rovnakej úcty ako muži a ja si myslím že ešte oveľa väčšej ale o tom nie je rodová rovnosť.

Rodová rovnosť je ideologický koncept ktorý zasahuje do súkromnej sféry a do slobodnej spoločnosti nad mieru nevyhnutnú. Je to koncept ktorý počíta so zavádzaním kvót a s ďalšími sociálno inžinierskymi opatreniami a nástrojmi. Je to agenda ktorú veľmi silno tlačí Európska únia a hlásia sa k nej predovšetkým ľavicové politické sily. Považoval by som za úplne prirodzené a logické keby s takýmto návrhom prišla povedzme predošlá ľavicová vláda ktorá napríklad v minulom volebnom období bola to bývalá pani ministerka Tomanová ktorá presadila zriadenie Rady vlády pre rodovú rovnosť.

Dovoľujem si však vysloviť isté počudovanie s tým že priam do pomenovania jedného z členov vlády sa dostáva agenda rodovej rovnosti v čase keď tu máme pravicovú vládu zloženú z konzervatívnych a liberálnych politických strán. Myslím si že je to trochu necitlivé voči konzervatívnej časti koalície ja som presvedčený že problém s týmto ideologickým konceptom by mali mať aj tí liberáli ktorí sa hlásia k hodnotám klasického liberalizmu lebo toto nemá s klasickým liberalizmom nič spoločné.

Považujem toto riešenie za nešťastné napriek tomu budem hlasovať za tento zákon ako celok pretože tento zákon rieši aj iné veci a odzrkadľuje dohodu súčasnej koalície o rozdelení kompetencií v tomto volebnom období. Ja túto dohodu rešpektujem aj keď v tomto bode považujem to rozhodnutie za nešťastné a budem hlasovať za iba so škrípajúcimi zubami.

Chcem však povedať že podpredsedu vlády aj celú vládu čaká neľahká úloha pretože bude musieť nájsť spôsob akým uchopí tému rodovej rovnosti iným spôsobom než nás do toho tlačí Európska únia; spôsobom ktorý nebude obsahovať kvóty nebude zasahovať do súkromnej sféry do súkromného vlastníctva do trhových vzťahov nebude obmedzovať slobodné konanie ľudí nad mieru nevyhnutnú pretože takéto zásahy a takéto opatrenia verím tomu nenájdu podporu prinajmenšom v konzervatívnej časti tejto vládnej koalície a ak budeme chcieť presadzovať tieto veci súhlasom súhlasom celej koalície nie spájaním sa s opozíciou tak bude treba k tomu nájsť nový prístup. Som na to zvedavý.

Považujem to za veľmi náročnú úlohu a budem držať vláde palce aby sa jej to podarilo. Ďakujem.

Ondrej Dostál o navrhovanej rade vlády pre rodovú rovnosť v NR SR /13.10.2010/

Zdroj: NR SR www.nrsr.sk

Zdroj: Prepis vystúpenia Ondreja Dostála v NR SR k navrhovanej rade vlády pre rodovú rovnosť zo dňa 13. októbra 2010 ktorý bol pôvodne zverejnený na webstránke NR SR tu.

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.