Slovenská televízia je dnes v alarmujúcom stave a akékoľvek odkladanie riešenia by znamenalo len prehĺbenie súčasného havarijného stavu.

Podľa informácií OKS bola k začiatku septembra STV v platobnej neschopnosti cca 8 mil. eur. V tom istom čase riaditeľ STV priznal že ku koncu roka bude STV v platobnej neschopnosti až 18 mil. eur. Podľa toho STV „plánuje“ do konca roka svoj terajší dlh zdvojnásobiť! Znamená to že denne navyšuje dlh o cca 90.000 eur (27 milióna Sk).

STV podpísala koncom minulého roka prakticky nevypovedateľnú zmluvu so spoločnosťou Towercom na vysielanie programových služieb STV v prvom a verejnoprávnom multiplexe ktorá je v mediálnom prostredí ojedinelá aj svojou absolútne neštandardnou dĺžkou (15 rokov). Dnes je už známy rozsudok súdu že STV musí zaplatiť firme Omega plus miliónové čiastky. Programová štruktúra sa ustavične zhoršuje čo vedie k trvalému znižovaniu sledovanosti STV a k strate jej dôveryhodnosti. Rada STV pritom tento stav len konštatuje a nie je schopná vyvodiť z neho jasné a jednoznačné personálne dôsledky.

Odkladať riešenie do roka 2012 by znamenalo ďalšiu akceleráciu dnešnej situácie a z programového hľadiska pri zmene programovej štruktúry trvajúcej 1-2 roky faktické predĺženie súčasnej programovej situácie minimálne do rokov 2013-2014. OKS je presvedčená že riešenie dnešných akútnych problémov STV treba začať neodkladne a ešte pred diskusiou o komplexnom riešení problémov verejnoprávnych médií je nevyhnutné urobiť medzikrok ktorý by umožnil začať riešiť akútne problémy STV okamžite. Preto OKS predkladá ako návrh možného riešenia legislatívny zámer vytvoriť zo zákona Mediálnu radu do pôsobnosti ktorej by patrili všetky úlohy a činnosti súčasnej Rady STV a Rozhlasovej rady.

OKS v legislatívnom zámere navrhuje aby rada bola nezávislý kolektívny orgán kontroly napĺňania služby verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania prostredníctvom ktorej by bolo realizované právo verejnosti na kontrolu STV a SRo. V porovnaní so súčasnou právnou úpravou by novozriadená Rada nebola súčasťou orgánovej štruktúry STV a SRo ale v celom rozsahu by bola z tejto štruktúry súčasných orgánov vyňatá a od oboch verejnoprávnych médií nezávislá.

Nezávislosť Rady by bola reprezentovaná nasledovnými atribútmi:

OKS chápe svoju iniciatívu ako formu podpory vládnej koalície pri urýchlení riešenia súčasného havarijného stavu STV ako aj podnet pre poslanecký prieskum v STV na ktorom sú poslanci za OKS pripravení aktívne sa podieľať.

Peter Zajac predseda OKS poslanec NR SR

V Bratislave dňa 7. októbra 2010.


Súvisiace prílohy:

Návrh OKS – legislatívny zámer zriadenia Mediálnej rady si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu

Peter Zajac: OKS navrhuje neodkladné riešenie situácie v STV

Zdroj: SME www.sme.sk

Comments

Komentáre