Občianska konzervatívna strana podporuje snahu vlády o konsolidáciu verejných financií a zásadné zníženie ich deficitu. Cieľ znížiť deficit verejných financií by sa však podľa OKS mal dosiahnuť prostredníctvom zníženia verejných výdavkov nie prostredníctvom zvyšovania daňového a odvodového zaťaženia.

Zjednodušovanie daňového a odvodového systému a rušenie výnimiek v nich by sa mali realizovať ako súčasť daňovej a odvodovej reformy nie ako opatrenia na zvyšovanie príjmov verejných rozpočtov. Nemali by viesť k zvyšovaniu celkového daňového a odvodového zaťaženia. Zmeny v systéme vedúce k čiastkovému zvýšeniu daňového a odvodového zaťaženia by mali byť kompenzované znížením sadzieb a zdobrovoľnením niektorých typov poistenia (napr. nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti).

Za najproblematickejšie z prezentovaných návrhov považujeme zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov pre platenie odvodov na päťnásobok priemernej mzdy zvýšenie základu na platenie odvodov u samostatne zárobkovo činných osôb zmenou koeficientu pre jeho výpočet zníženie paušálnych výdavkov SZČO na 30 % a zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľností.

Prezentované návrhy znamenajú najmä čiastkové krátkodobo účinné opatrenia nie dlhodobo udržateľné a účinné riešenia problémov verejných financií. Vyššie daňové a odvodové zaťaženie niektorých skupín obyvateľov pôjde na úkor ich čistých príjmov ekonomických aktivít zamestnávania a celkovo tvorby zdrojov zamestnanosti a ekonomického rastu v budúcnosti a tým následne aj na úkor budúceho prílevu vyšších verejných príjmov.

OKS navrhuje aby sa diskusia o konsolidácii verejných financií najprv sústredila na hľadanie úspor vo verejných výdavkoch s cieľom dosiahnuť zamýšľané zníženie deficitu len prostredníctvom úspor vo výdavkoch.

Iba v krajnom prípade že plánované zníženie deficitu nebude možné dosiahnuť výlučne znížením verejných výdavkov možno podľa názoru OKS začať uvažovať o zvýšení rozpočtových príjmov. V takom prípade by sme však pred prezentovanými návrhmi uprednostnili minimálne zvýšenie sadzby DPH.

Peter Zajac predseda OKS poslanec NR SR
Ondrej Dostál podpredseda OKS poslanec NR SR

V Bratislave dňa 24. augusta 2010.

Ondrej Dostál: OKS je proti zvyšovaniu daní a odvodov

Zdroj: .týždeň www.tyzden.sk

Comments

Komentáre