Špejbeľ a Hurvínok?

ImageV rozruchu okolo rozpadu vládnej koalície zanikla informácia že licenčná rada minulý týždeň udelila STV pokutu 20-tisíc korún za to že odvysielala niekoľko dielov českého rozprávkového seriálu Spejbl a Hurvínek ktoré neboli preložené do slovenčiny. Naozaj „nebezpečný skutok“! STV sa tým dopustila porušenia zákona 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku podľa ktorého „inojazyčné audiovizuálne diela určené deťom do 12 rokov musia byť dabované do štátneho jazyka“ (paragraf 5 ods. 2). A keďže Večerníček bez najmenších pochybností deťom do 12 rokov určený je jedinou cestou ako vyhovieť litere zákona by asi bolo Spejbla a Hurvínka prekrstiť na Špejbľa a Hurvínka.

Zákon o štátnom jazyku bol prijatý v nacionalistickom ošiali počiatočného obdobia tretej Mečiarovej vlády a trochu zjednodušene povedané mal za cieľ ukázať národnostným menšinám predovšetkým maďarskej kto je tu pánom. V roku 1999 bezprostredne po skončení mečiarovskej éry bol prijatý zákon o používaní jazykov národnostných menšín ktorý upravil Ústavou SR garantované ale zákonom o štátnom jazyku spochybnené právo príslušníkov národnostných menšín používať ich jazyky v úradnom styku. Odvtedy je zákon o štátnom jazyku problémom skôr z hľadiska slobody a zdravého rozumu.

Pokutovať STV za odvysielanie klasickej českej rozprávky v češtine v situácii keď českému jazyku rozumejú na Slovensku aj malé deti a káblové spoločnosti ponúkajú výber z viacerých v češtine vysielajúcich kanálov pre deti je doslova absurdné. Rovnako absurdné je ak sa lekár maďarskej národnosti musí s pacientom maďarskej národnosti rozprávať v ordinácii po slovensky inak tým konajú v rozpore so zákonom.

Je v poriadku ak zákon upravuje používanie štátneho jazyka a iných jazykov vo verejnej sfére. Je však neopodstatneným zásahom do slobody jednotlivcov a súkromných subjektov ak sa štát prostredníctvom zákona stará do takých záležitostí ako je jazyk používaný na kultúrnych či výchovno-vzdelávacích podujatiach v programoch kín a divadiel v nápisoch alebo reklamách súkromných firiem.

Článok bol uverejnený v denníku SME dňa 16. februára 2006.

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.