Občianska konzervatívna strana (OKS) považuje ekonomickú a sociálnu politiku Ficovho Smeru za nezodpovedný populizmus a hrozbu pre budúcnosť slovenskej ekonomiky. Obsah dnes podpísanej dohody medzi Smerom a piatimi odborovými zväzmi to plne potvrdzuje.

Smer vyhlasuje že chce obnoviť vplyv tripartity ktorá je inštitucionalizovaným nástrojom odborárskeho lobizmu a prejavom neodôvodneného zvýhodňovania odborov pred ostatnými zložkami občianskej spoločnosti. OKS považuje zrušenie zákona o tripartite realizované v súčasnom volebnom období za pozitívne ale nedostatočné opatrenie a bude presadzovať úplné zrušenie tripartity.

Smer vyhlasuje že chce priblížiť Zákonník práce európskym štandardom čo preložené do zrozumiteľnej reči znamená že chce znepružniť trh práce. Príliš rigídne pracovné právo predstavuje vážnu prekážku vytvárania nových pracovných príležitostí a je zdrojom nezamestnanosti. OKS považuje súčasnú právnu úpravu vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami za príliš podrobnú a zväzujúcu a bude presadzovať ďalšiu liberalizáciu pracovného práva a prijatie nového Zákonníka práce ktorý by len rámcovo vymedzoval vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami a ponechával bližšiu úpravu týchto vzťahov na ich dohodu.

Smer vyhlasuje že chce zvyšovať minimálnu mzdu až na úroveň 60 % priemernej mzdy. OKS považuje inštitút minimálnej mzdy za neodôvodnený zásah do slobody zmluvných vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami a bude presadzovať zrušenie minimálnej mzdy.

Smer vyhlasuje že zavedie mimoriadne zdaňovanie pre vyššie príjmové skupiny. Tento návrh je sociálnou demagógiou ktorá nemá žiadne ekonomické odôvodnenie. Zvyšovanie daní je brzdou ekonomického rastu a obmedzovaním slobody občanov. OKS bude presadzovať znižovanie priamych i nepriamych daní a zásadné zníženie odvodov.

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.