Dnes som na Generálnu prokuratúru SR telefaxom zaslal trestné oznámenie v súvislosti so sobotňajšou akciou slovenskej polície na letisku v Poprade pri ktorej bola jednému z cestujúcich vložená do batožiny výbušnina ktorá nebola odhalená pri kontrole a dostala sa až do Dublinu kde ju až po troch dňoch zaistila írska polícia.

V trestnom oznámení žiadam aby bolo prešetrené či nedošlo k spáchaniu trestných činov zneužitia právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 Trestného zákona (TZ) marenia úlohy verejným činiteľom podľa § 327 ods. 1 TZ porušovania predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami podľa § 255 a 256 TZ a nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 295 ods. 1 TZ.

Žiadny zákon neoprávňuje políciu vkladať výbušniny do batožiny cestujúcich bez ich súhlasu a takýmto spôsobom uskutočňovať cvičenie. Takýmto spôsobom podľa môjho názoru príslušníci polície vykonávali svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu resp. prekročili svoju právomoc a mohli sa dopustiť trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Navyše z vyjadrení predstaviteľov polície vyplýva že sa takýmto spôsobom postupovalo aj v iných prípadoch. Moje trestné oznámenie smeruje aj k prevereniu toho či nedošlo k porušeniu zákona aj v iných obdobných prípadoch a k prevereniu ďalších osôb ktoré sa na tejto činnosti zúčastňovali resp. boli o nej informované. Uvedené cvičenia resp. tréningy sa neuskutočňovali z individuálnej iniciatívy príslušníkov polície ale evidentne na príkaz či s vedomím ich nadriadených. V prípade žeby išlo o trestný čin je pravdepodobné že jeho účastníkmi boli okrem príslušníkov polície bezprostredne sa na ňom podieľajúcich aj ich nadriadení prípadne ďalšie osoby ktoré takéto konanie riadili navádzali naň žiadali o neho alebo v ňom inak pomáhali.

V trestnom oznámení žiadam aby bolo prešetrené či príslušníci polície vykonali všetky úkony potrebné k tomu aby sa výbušnina nedostala na palubu lietadla nebola vyvezená do Írska a následne ak sa to už stalo aby sa v najkratšom možnom čase dostala pod kontrolu írskej polície a či sa v tejto súvislosti z nedbanlivosti nedopustili trestného činu marenia úlohy verejným činiteľom.

V uvedenom prípade podľa môjho názoru mohlo prísť aj k porušeniu zákazov a obmedzení týkajúcich sa nakladania s výbušninami ktoré sú tovarom kontrolovaným osobitnými predpismi k ich vyvezeniu do cudziny bez povoleniu k porušeniu alebo nesplneniu povinnosti príslušníkov polície ktoré spôsobilo že výbušnina unikla z evidencie a dostala sa do cudziny čím mohla byť naplnená skutková podstata trestných činov porušovania predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami resp. nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

Ondrej Dostál
podpredseda OKS

V Bratislave dňa 6. januára 2010.


Príloha: Trestné oznámenie vo formáte PDF

Príloha: Doplnenie trestného oznámenia (8. január 2010) vo formáte PDF


Súvisiace informácie:

SME.sk/TASR: V kauze výbušniny podal Dostál faxom trestné oznámenie

SME.sk/SITA: Dostál doplnil trestné oznámenie v kauze výbušnina o všeobecné ohrozenie

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.