Občianska konzervatívna strana (OKS) vyjadruje počudovanie nad tým že ministerka práce sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová (SMER) opakovane šíri dezinformácie ohľadom sociálnej situácie na Slovensku.

V. Tomanová v pondelok 14.8.2006 v denníku Hospodárske noviny vo svojom článku Zvyšovanie minimálnej mzdy: mýty a fakty označila tvrdenie že zvyšovanie minimálnej mzdy vedie k vyššej nezamestnanosti za pseudoargument pretože tento súvis podľa nej nebol nikdy priamo dokázaný. Na podporu svojho tvrdenia uviedla: „Ako dôkaz môžeme uviesť príklad z rokov 2001 až 2004 keď na Slovensku výrazne kleslo tempo rastu minimálnej mzdy ale nezamestnanosť sa zvýšila.“ Vyjadrenie ministerky Tomanovej je nepravdivé a zavádzajúce. Miera nezamestnanosti na Slovensku sa v rokoch 2001 až 2004 znížila. K zníženiu miery nezamestnanosti došlo v tomto období podľa oboch používaných metód zisťovania miery nezamestnanosti. Miera nezamestnanosti podľa evidencie úradov práce klesla z 186 % v decembri 2001 na 131 % v decembri 2004 (pokles o 55 %). Miera nezamestnanosti podľa výberového zisťovania pracovných síl realizovaného Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR) bola v roku 2001 192 % a v roku 2004 181 % (pokles o 11 %). Snaha V. Tomanovej zavádzať je zrejmá aj z toho že si pre porovnanie vybrala práve rok 2004 keď sa prechodne podľa metodiky ŠÚ SR v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2003 (nie však v porovnaní s rokom 2001) nezamestnanosť zvýšila. Miera nezamestnanosti pritom od roku 2001 až po súčasnosť dlhodobo klesá podľa oboch používaných metód a výber rokov 2001 a 2004 nemožno vysvetliť inak ako snahou čisto účelovo a selektívne si vybrať práve tie informácie ktoré sa hodia pre podopretie vlastných názorov. Ani tento pseudodôkaz však pani ministerke nevyšiel a opätovne ju usvedčil z nekompetentného narábania s informáciami a zavádzania verejnosti.

Je znepokojujúce že ide v krátkom čase o už druhé takéto verejné a ľahko dokázateľné zavádzanie zo strany ministerky Tomanovej. Pred necelými dvoma týždňami (3.8.2006) na pôde NR SR počas o rozpravy o programovom vyhlásení vlády tvrdila že v Petržalke patrí 65 % obyvateľstva medzi chudobné obyvateľstvo. Toto tvrdenie je tiež preukázateľne nepravdivé a vzniklo nepochopením a nesprávnou interpretáciou výsledkov výskumu o ktorom si V. Tomanová prečítala v týždenníku Slovo č. 30 v rozhovore s Alenou Rochovskou. A. Rochovská tvrdila že 65 percentám spomedzi tých rodín v Petržalke ktoré už boli chudobné (na inom mieste uviedla že takých rodín je 15 %) sa situácia zhoršuje čo V. Tomanová pochopila tak že 65 % rodín v Petržalke je chudobných.

OKS považuje názory strany SMER na sociálnu politiku za pomýlené a nesprávne. Bez ohľadu na to je však znepokojivé ak ministerka tejto strany zodpovedná za sociálnu oblasť pri obhajobe svojich názorov uvádza nepravdivé informácie a zavádza verejnosť.

Ďalšie informácie:

Zvyšovanie minimálnej mzdy: mýty a fakty (Viera Tomanová Hospodárske noviny 14.8.2006)

Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti od roku 1998 po súčasnosť (MPSVR SR)

Vývoj miery nezamestnanosti podľa výberového zisťovania pracovných síl (ŠÚ SR)

Mýty a lži pani ministerky (Ondrej Dostál Hospodárske noviny 15.8.2006)

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.