title=Ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa uskutoční v stredu 23. decembra 2009 (pozvánka tu). Na tento termín ho zvolal doterajší župan Vladimír Bajan. Zvolanie zastupiteľstva na termín 38 dní po vyhlásení výsledku volieb do Zastupiteľstva BSK považujem za postup v rozpore s § 14 zákona č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkoch (zákon o samosprávnych krajoch) podľa ktorého „Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného zastupiteľstva zvolá doterajší predseda tak aby sa konalo do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb.“ Zákon síce explicitne nestanovuje či ide o 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb v prvom alebo druhom kole z logiky veci však vyplýva že ide o vyhlásenie výsledkov volieb do krajského zastupiteľstva. Neexistuje žiadne logické vysvetlenie prečo by pre ustanovujúce zasadnutia krajských zastupiteľstiev zvolených v jednom termíne mali byť stanovené rôzne termíny v závislosti od toho či bol v príslušnom kraji zvolený župan už v prvom alebo až v druhom kole. Výsledky volieb do Zastupiteľstva BSK boli vyhlásené 15. novembra 2009. Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva sa teda malo uskutočniť najneskôr v utorok 15. decembra 2009.

Ako novozvolený poslanec som spolu s pozvánkou na ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva dostal na priloženom CD aj tri dokumenty: Rokovací poriadok Zastupiteľstva BSK Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva BSK a Zásady poskytovania odmien poslancom Zastupiteľstva BSK. Zverejňovanie takýchto dokumentov na internetovej stránke samosprávneho kraja by malo byť podľa môjho názoru úplnou samozrejmosťou. Skutočnosť že na internetovej stránke BSK sa tieto dokumenty v dostupnej forme nenachádzajú (nenachádzajú sa v sekcii Zastupiteľstvo a nie je ich možné vyhľadať prostredníctvom vyhľadávača stránky) považujem za prejav doterajšieho chybného prístupu BSK k informovaniu verejnosti ktorý je potrebné čo najskôr zmeniť. Vzhľadom na uvedené zverejňujem nižšie znenie všetkých troch dokumentov.

Ondrej Dostál OKS
zvolený za poslanca Zastupiteľstva BSK

V Bratislave dňa 14. decembra 2009


Zverejnené dokumenty Zastupiteľstva BSK:

Rokovací poriadok Zastupiteľstva BSK (na stiahnutie vo formáte .DOC)

Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva BSK (na stiahnutie vo formáte .DOC)

Zásady poskytovania odmien poslancom Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (na stiahnutie vo formáte .DOC)

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.