Nepatrné množstvo alkoholu v organizme môže mať aj celoživotný abstinent. Podľa súdnych znalcov by nulová tolerancia k alkoholu v krvi mala byť posunutá na 0,3 promile, aby nedochádzalo k nespravodlivému postihu nevinných ľudí. 

Na včerajšom zasadnutí ústavnoprávneho výboru predseda OKS a poslanec parlamentu Ondrej Dostál ako jeden z jeho členov predložil pozmeňovací návrh k novele zákona o cestnej premávke, ktorou poslanci za Most-Híd navrhujú umožniť 0,5 promile v organizme pre cyklistov. Ondrej Dostál navrhol, aby sa nula posunula len na 0,3 promile, avšak nielen pre cyklistov, ale i pre vodičov motorových vozidiel. Tento návrh vo výbore neprešiel.

Na Slovensku ako v jednej z mála členských krajín EÚ platí pre vodičov nulová tolerancia pokiaľ ide o alkohol prítomný v organizme počas vedenia vozidla.

Podľa názoru súdnych znalcov však nulová koncentrácia alkoholu v ľudskom tele prakticky neexistuje, nakoľko v každom tele sa nachádza malé množstvo alkoholu, ktorý je súčasťou vnútorných metabolických procesov. Minimálne množstvo alkoholu môže vzniknúť aj sekundárne kvasením v tráviacom trakte, ak človek skonzumuje nejaké ovocie, vypije nejakú ovocné šťavy, ktoré vykvasia, respektíve sa môže stať, že človek vypije už pokazenú ovocnú šťavu.

Taktiež platí, že prístroje, ktorými polícia meria prítomnosť alkoholu u účastníkov cestnej premávky,  majú určitú, hoci len minimálnu chybovosť, a to sa premieta do výslednej detegovanej koncentrácie. V niektorých prípadoch sa preto môže stať, že u človeka sa zistí určitá minimálna koncentrácia alkoholu napriek tomu, že nepožil alkoholický nápoj. Nepatrné množstvo alkoholu tak v organizme môže mať aj celoživotný abstinent. Súdni znalci preto uvádzajú, že nulová tolerancia by mala byť posunutá na 0,3 promile aj z dôvodu, aby nedochádzalo k nespravodlivému postihu nevinných ľudí.

Napriek onej „nule“ v zákone však v skutočnosti vraj príslušníci Policajného zboru SR neraz tolerujú hranicu 0,3 promile, čím sa písané pravidlo nahrádza nepísaným. Nepísané pravidlo však na rozdiel od písaného nemusí platiť vždy a všade, a mení sa tak na také pravidlo, ktoré necháva zbytočný priestor pre korupčné konanie. Situácia, keď sú písané pravidlá nahrádzané tými nepísanými pomáha utvrdzovať spoločnosť v tom, že zákony neplatia resp. neplatia rovnako pre všetkých, čo je súčasťou neželaného podkopávania viery v právny štát.

Z 28 členských krajín EÚ toleruje viac ako 0,3 promile alkoholu v organizme až 20 z nich, pričom prevládajúca hodnota je 0,5 promile (v prípade 16 štátov).

Comments

Komentáre