Ľuboslava Garajová

Ľuboslava Garajová, RNDr., 52 r., vedecko-výskumná pracovníčka,
Kandidátka na poslankyňu do miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves s poradovým číslom 6.

Kandidujem za koalíciu politických strán:
Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

O mne 

Bratislavské „plienkové“ sídlisko, poznačené populačnou explóziou a budovateľským entuziazmom 70-tych rokov (vtedy sa volalo Medzijarky, dnes je to súčasť Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, oproti neslávne známemu Pentagonu),  ofukované podľa smeru prevládajúcich vetrov zápachom zo Slovnaftu alebo „Dimitrovky“ a drvené ohlušujúcim rachotom nízko letiacich lietadiel  (zlatá Karlova Ves J), formovali moje environmentálne cítenie od útleho detstva.

Kultúrne a historické hodnoty Bratislavy som začala hlbšie vnímať  v humanitnej triede Gymnázia na Vazovovej ulici č. 6. Bližší vzťah ku „Karlovke“ som nadobudla počas štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Mlynskej doline. Milovala som cvičenia z botaniky v botanickej záhrade aj orientačný beh na Sitine na zápočet z telocviku, prechádzky v Karloveskej zátoke aj vychádzky na Líščiu stráň.

Profesionálne som hlavné mesto mala možnosť spoznať počas desiatich rokov práce na magistráte, na oddelení rozvoja mesta, kde som pracovala na referáte obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov.

S prípravou rýchlostných ciest a diaľnic som sa oboznámila na odbore pozemných komunikácií na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, kde som sa zúčastnila prípravy rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4, tzv. „Obchvatu Bratislavy“.

V súčasnej dobe pracujem v oblasti „vodného plánovania“, kde  mám možnosť venovať sa aj urbánnej hydrológii ako súčasti priestorového plánovania.

Moje ciele 

V prípade získania poslaneckého mandátu by som rada uplatnila svoje skúsenosti z územného a dopravného plánovania, a to pri podpore projektov rešpektujúcich princípy trvalo udržateľného rozvoja a trvalo udržateľnej mobility so zreteľom na dopady klimatickej zmeny.

Inými slovami, budem podporovať rozvojové projekty, ktoré nebudú mať negatívny dopad na už bývajúcich obyvateľov enormným zaťažením existujúcej cestnej siete, príp. zvýšením insolácie rapídnym obmedzením plôch zelene.

Rada by som podporila aj projekty internetizácie spoločnosti s akcentom na vzdelávanie seniorov v oblasti získavania internetových zručností.

Mojou srdcovou záležitosťou je vytvorenie komunitného priestoru v oblasti Starých Gruntov, príp. Slávičieho údolia,  so zeleňou, mestským mobiliárom, detským ihriskom a výbehom pre psíkov, aby jediným miestom v širokom okolí, kde si ľudia môžu ľudia posedieť na lavičke v zeleni, nebol cintorín v Slávičom údolí.

Za svoju povinnosť budem považovať vytvorenie tlaku na kompetentné orgány na pretvorenie „tankodromu“ cez Staré Grunty na bezkolízne dopravné prepojenie Líščieho a Slávičieho údolia a komunikáciu slúžiacu  uspokojivo všetkým účastníkom cestnej premávky.

Mojím prvoradým cieľom však bude  podieľať sa  na  riešení  ciest v uliciach  Vretenová  a Pod lesom k spokojnosti a bezpečnosti ich obyvateľov.

 

V druhom volebnom obvode v koalícii so mnou kandidujú aj:

Martin Berta, Ing., CSc., 58 r., poradové číslo 3.

Andrej Gunar, Mgr., 44 r., advokát, poradové číslo 7.

Robert Krampl, 44 r., IT špecialista, poradové číslo 17.

Viliam Slezák, MUDr., CSc., MPH, 58 r., lekár, poradové číslo 23.

 

 

 

Mojim kandidátom na starostu mestskej časti je:

Anton Šmotlák, Mgr., 35 r., projektový manažér,
Za koalíciu politických strán Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, s poradovým číslom 3.

 

 

Mojimi kandidátmi na mestských poslancov sú kandidáti koalície politických strán:

Igor Bendík, Ing., 42 r., elektrotechnický inžinier,

Denis Svoboda, 60 r., stavebný technik a ochranár,

Anton Šmotlák, Mgr., 35 r., projektový manažér,

 

Za koalíciu politických strán:
Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska