Juraj Petrovič

Juraj Petrovič (47), Mgr., projektový manažér,
Kandidujem do miestneho zastupiteľstva Bratislava – Nové Mesto (č. 12) a do mestského zastupiteľstva Bratislavy (č. 18) za koalíciu politických strán Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

Foto – Barbora Jančárová

 

MOJE PRIORITY

MESTSKÁ ČASŤ

1 Výstavba

V Novom Meste prebieha masívna výstavba a nedostatočná razantnosť a nekoncepčnosť súčasnej samosprávy prinášajú neblahé ovocie v podobe zhoršovania životných podmienok obyvateľov.

Budem presadzovať:

 • jednoznačné územné plány zón
 • jasné pravidlá zverejňovania a pripomienkovania developerských projektov
 • ochranu obyvateľov pred záťažou spôsobenou výstavbou

2 Parkovanie

Na mestskej úrovni sa doteraz nepodarilo presadiť zmysluplnú a transparentnú parkovaciu politiku. Nemá zmysel čakať na riešenie v rámci celého mesta, mestská časť má a môže parkovaciu politiku zavádzať samostatne.

Budem presadzovať:

 • rezidenčnú parkovaciu politiku s jasnými pravidlami
 • realizáciu skutočných a segregovaných cyklotrás
 • odstraňovanie bariér v pohybe chodcov

3 Zeleň

Vysádzanie zelene je len malá časť toho, ako by sa mestská časť mala o zeleň starať. Prístup k starostlivosti o zeleň je často nekoncepčný a neodborný.

Budem presadzovať:

 • jasnú koncepciu rozvoja zelene
 • odbornú a trvalú starostlivosť o zeleň
 • vodozádržné opatrenia, brániace záplavám v uliciach

 

MESTO & MESTSKÁ ČASŤ

1 Otvorená samospráva

Utajovanie dokumentov, auditov, územných rozhodnutí, či stavebných povolení, neochota reagovať na žiadosti o informácie na základe infozákona sú v súčasnej komunálnej politike častým a veľmi negatívnym javom.

Budem presadzovať:

 • zásadu, že to, čo je financované z verejných prostriedkov, musí byť zverejnené a kontrolovateľné občanmi v plnom rozsahu.
 • zmluvné podmienky samosprávy, ktoré vylúčia možnosť utajenia zmlúv z titulu obchodného tajomstva
 • zrušenie neefektívnych a zbytočných obecných podnikov, ako aj efektívnu správu tých, ktoré majú pre život obyvateľov význam

2 Identita spojená s mestom a mestskou časťou

Ľudia sa starajú o svoje okolie, ak sa v ňom cítia doma. Veľký pohyb ľudí spôsobuje, že si často nemajú možnosť, alebo čas vytvoriť si k svojmu mestu a mestskej časti vzťah a pocit domova.

Budem podporovať:

 • aktivity mesta a mestskej časti vedúce k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k miestu kde žijú
 • rozvoj komunitného a susedského života
 • aktívne zapájanie obyvateľov do plánovania rozvoja mesta a mestskej časti

 

MESTO

1 Mestské podniky

Mestské podniky ako OLO, BVS, či Dopravný podnik majú dlhodobo vedenia, ktoré sú nominované takmer výlučne politicky. Je potrebné, aby sa do vedenia týchto podnikov vrátili odborníci, ktorí problematike rozumejú a zabezpečia ich kvalitné a dlhodobo udržateľné fungovanie.

Budem presadzovať:

 • voľbu odborníkov s patričným vzdelaním a skúsenosťami, ako aj morálnymi kvalitami, do vedenia mestských podnikov
 • voľbu zástupcov mesta do dozorných rád mestských podnikov, pri ktorých je zrejmé, že budú kvalitným odborným aj hodnotovým strážcom záujmov občanov
 • tvorbu koncepcie rozvoja dopravy a vodného hospodárstva, ako aj nakladania s odpadmi tak, aby nebolo možné zneužívanie mestských podnikov v neprospech obyvateľov mesta

2 Výstavba

Bratislava je hlavé mesto. Ako taká reprezentuje našu krajinu. Je preto mimoriadne smutné, ak sa samospráve doteraz nepodarilo vytvoriť jasnú koncepciu toho, ako by Bratislava mala rásť a ako by mala vyzerať.

Budem presadzovať:

 • tvorbu odborných urbanistických riešení ako podkladu pre aktualizáciu územného plánu
 • riešenia minimalizujúce presadzovanie čiastkových záujmov nad záujmami mesta a jeho obyvateľov
 • riešenia zlepšujúce kritickú dopravnú situáciu v meste