1. OKS podporuje zjednodušenie odvodového a daňového systému.

2. OKS podporuje zníženie odvodového zaťaženia zamestnancov.

3. OKS navrhuje dosiahnuť fiškálnu neutralitu daňovej a odvodovej reformy úsporami verejných výdavkov nie vyšším daňovým a odvodovým zaťažením iných skupín obyvateľstva.

4. OKS nepodporí návrhy ktoré by znamenali zvýšenie daňového a odvodového zaťaženia živnostníkov. OKS nesúhlasí s prenášaním nákladov reformy na plecia živnostníkov. Postavenie živnostníkov sa od postavenia zamestnancov líši pokiaľ ide o mieru ich vlastnej zodpovednosti za zabezpečenie svojho príjmu o stabilitu príjmov o rozsah sociálnej ochrany a povinností zamestnávateľa voči zamestnancom o mieru administratívnej záťaže spojenej s podnikaním atď. Je preto legitímne ak sa odlišný prístup uplatní aj vo vzťahu k sociálnym odvodom. Ak by v budúcnosti malo prísť k zjednoteniu odvodového zaťažnia pre zamestnancov a živnostníkov tak by sa tak malo udiať znížením odvodov zamestnancov na úroveň živnostníkov nie naopak.

5. OKS nepodporí návrhy ktoré by znamenali povinné zavedenie sociálnych odvodov pre ľudí pracujúcich na dohody vykonávané mimo pracovného pomeru. Dohodári nezaťažujú sociálny systém. Ľudia majú mať pri takomto type prác možnosť vybrať si či budú prispievať do sociálneho sýstemu platením sociálneho odvodu a tým si vytvárať právo na dávky ktoré sú z neho vyplácané alebo nebudú prispievať a potom im nárok na dávky nevznikne.

6. OKS navrhuje zrušiť tzv. milionársku daň. OKS navrhuje opätovne zaviesť plnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pre všetky príjmové kategórie platiteľov dane z príjmov.

Peter Zajac
predseda OKS

V Bratislave dňa 10. marca 2011.

Súvisiace výstupy:

SME.sk/TASR: OKS nepodporí zvyšovanie daní pre živnostníkov

etrend.sk/TASR: OKS chce blokovať vyššie odvody pre živnostníkov

webnoviny.sk/SITA: OKS nepodporí zvýšenie daní a odvodov na úkor živnostníkov

aktuálne.sk: OKS: Zatiaľ sme len vládou váhavých reformátorov

OKS nepodporí zvyšovanie daní a odvodov pre živnostníkov


Zdroj: SME www.sme.sk

OKS: NIE zvyšovaniu daní a odvodov a ÁNO úsporám verejných výdavkov

Zdroj: .týždeň www.tyzden.sk

Súvisiace prílohy:

Postoj OKS k návrhu reformy daní a odvodov
(na stiahnutie vo formáte PDF tu alebo pozrieť nižšie:

Comments

Komentáre