OKS pokladá funkciu generálneho prokurátora v oblasti súdnictva za absolútne kľúčovú.

OKS záleží na zhode na jednom kandidátovi vládnej koalície preto sa nepodieľala na žiadnych verejnosti nezrozumiteľných politických hrách s jednotlivými kandidátmi ani nepodala nijaký vlastný návrh na funkciu generálneho prokurátora.

Keďže však do dnešného dňa nedošlo ku koaličnej zhode na spoločnom kandidátovi OKS žiada koaličnú radu aby sa pri výbere riadila osobnou bezúhonnosťou a integritou uchádzača jeho preukaznou vôľou uskutočniť reformu prokuratúry a preferenciou uchádzača s nekomunistickou minulosťou.

Peter Zajac
predseda OKS

V Bratislave dňa 19. novembra 2010

Comments

Komentáre