OKS pokladá pamätnú dosku a bustu zakladateľa ÚPN Jána Langoša na pôvodnej budove Ústavu pamäti národa v Bratislave na Námestí SNP za primerané a správne miesto jeho pamiatky. Republiková rada OKS preto žiada o navrátenie pamätnej dosky na pôvodné miesto a dodržiavanie úcty a piety k Jánovi Langošovi a to napriek tomu že dnes už v tejto budove nesídli ÚPN ale jej vlastníkom je Najvyšší súd SR.

Peter Zajac
predseda OKS

Republiková rada OKS
V Bratislave dňa 11. septembra 2010

Comments

Komentáre