Dnes som na Radu pre vysielanie a retransmisiu podal sťažnosť pre podozrenie že televízia JOJ porušila zákon o vysielaní a retransmisii keď začiatkom tohto týždňa na podnet spolumajiteľa spoločnosti J&T Ivana Jakaboviča zastavila pripravenú reportáž redaktorky Jany Krescanko Dibákovej o podozrivom financovaní strany SMER – Sociálna demokracia. Malo sa tak stať v pondelok 17. mája 2010.

Podľa môjho názoru týmto zásahom do vysielania a slobody žurnalistickej tvorby mohlo prísť k porušeniu ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o vysielaní a retransmisii podľa ktorého „vysielateľ vysiela programy slobodne a nezávisle. Do ich obsahu možno zasahovať iba na základe zákona a v jeho medziach.“ Týmto zásahom bolo podľa môjho názoru spochybnené slobodné a nezávislé vysielanie televízie.

Rovnako podľa môjho názoru mohlo prísť aj k porušeniu základných povinností vysielateľa ustanovených v § 16 ods. 3 písm. a) a b) zákona o vysielaní a retransmisii: „Vysielateľ je povinný
a) zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby
b) zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru.“

Licenčná rada v súlade s § 14a zákona o vysielaní a retransmisii preveruje sťažnosti na porušenie zákona. Vzhľadom na závažnosť informácií o podozrivom financovaní strany SMER-SD ako aj vzhľadom na nadštandardné vzťahy medzi spoločnosťou J&T a stranou SMER-SD sa možno domnievať že v tomto prípade ide o jasne politický zásah majiteľov televízie do nezávislosti vysielania televízie JOJ a pravdepodobne aj o porušenie vyššie citovaných ustanovení zákona.

Ondrej Dostál
podpredseda OKS

V Bratislave dňa 21. mája 2010.


Súvisiace informácie o zastavení reportáže:

HN: Jojka stopla reportáž o Smere

SME: J&T v Joj stopla reportáž o financovaní Smeru

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.