Zmluva ustanovujúca ústavu pre Európu je kľúčovým dokumentom únie. Ústavne sa má stať jej základným zákonom. Podľa Laekenskej deklarácie z roku 2001 mala smerovať „k jednoduchšej únii“ priblížiť európske inštitúcie k občanovi „vyjasniť zjednodušiť a upraviť rozdelenie kompetencií medzi úniou a jej členskými štátmi“ „lepšie definovať jednotlivé nástroje únie“ a vyriešiť otázku „či by sa…

Čítať viac

Slovensko nebude na medzivládnej konferencii patriť ku krajinám ktoré svoje pripomienky k ústavnej zmluve EÚ presadzujú s priveľkou razanciou. Vláda dala vyjednávačom v podstate voľný mandát: pripomienky síce máme ale aj v prípade že by z nich nič podstatné neprešlo návrh ústavnej zmluvy je pre nás prijateľný. S takýmto „odhodlaním“ bude presadenie akejkoľvek zmeny skôr…

Čítať viac

Ak má politika slúžiť občanom utvárať priestor na prosperitu a priaznivé verejné prostredie vyžaduje slušných ľudí. Politika menšieho zla koalície Mikuláša Dzurindu naopak priniesla občanom deformované reformy nevýhodné postavenie v Európe a rozširujúcu sa nemorálnosť vykonávania moci. Vláda menšieho zla sa stala len zlou vládou. Deformované a alibistické reformy sú zlyhaním vlády už v prvom…

Čítať viac

Vláda Mikuláša Dzurindu ktorá vzišla z volieb v roku 2002 sa v programovom vyhlásení zaviazala doviesť Slovenskú republiku do NATO a EU uskutočniť základné reformy a bojovať proti korupcii. Bola označená za vládu programovej zhody. Po roku činnosti sa stala druhá vláda Mikuláša Dzurindu vládou naprogramovanej nezhody a vnútrokoaličných zápasov o ekonomickú moc moc nad…

Čítať viac

A szlovák kormány álláspontja az Európai Unió alkotmányos szerződésével kapcsolatban helyes. A probléma az hogy az alkotmánytervezet nem helyes. Olyannyira nem hogy a dokumentum jelentősége és hosszú távú negatív hatása tudatában Szlovákia nem elég erőteljesen hangsúlyozza kifogásait. Példaként említhetném hogy a szlovák kormány nagyon pozitívan szorgalmazza hogy a tagállamok szintjén döntsenek az adókról a védelmi…

Čítať viac

Vláda Mikuláša Dzurindu ktorá vzišla z volieb v roku 2002 sa v programovom vyhlásení zaviazala doviesť Slovenskú republiku do NATO a EU uskutočniť základné reformy a bojovať proti korupcii. Bola označená za vládu programovej zhody. Po roku činnosti sa stala druhá vláda Mikuláša Dzurindu vládou naprogramovanej nezhody a vnútrokoaličných zápasov o ekonomickú moc moc nad…

Čítať viac

Vláda SR dnes zaujme pozíciu k Medzivládnej konferencii o Ústave EÚ ktorá sa zíde začiatkom októbra. Významní politici kľúčových štátov EÚ varujú pred otváraním návrhu a žiadajú schválenie predloženého textu bez zmien. OKS je presvedčená že prijímať taký závažný dokument ako ústava má zmysel vtedy keď sa tým zlepší život ľudí alebo dosiahne lepšie fungovanie…

Čítať viac

Dnes v predvečer 35. výročia okupácie Československa sovietskymi vojskami sme podali trestné oznámenie na predsedu Komunistickej strany Slovenska Jozefa Ševca. Požiadali sme Generálnu prokuratúru SR aby prešetrila naše podozrenie že J. Ševc sa svojimi výrokmi z 12. augusta 2003 publikovanými v denníku SME 13. augusta 2003 dopustil trestného činu Podpory a propagácie hnutí smerujúcich k…

Čítať viac

Pozitívum hogy a nacionalisták ügye elmozdult a holtpontról s van remény arra hogy a bűnösök bűnhődjenek. Egy évvel ezelőtt zajlott Szlovákiában a választási kampány. A szlovák nacionalisták két pártra szakadva próbáltak a parlamentbe kerülni. Ám a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) és a Valódi Szlovák Nemzeti Párt (PSNS) is tévedhetetlenül ugyanarra a lóra tett: a nemzetiségi…

Čítať viac

Zdanlivo nejde o veľa. Zástupcovia stotridsiatich mimovládnych organizácií sa dostali do konfliktu s ministrom financií Ivanom Miklošom o znenie nového zákona o daniach z príjmov na neziskový sektor. Návrh na rozdiel od platného zákona neobsahuje nijakú možnosť zníženia daňového základu o hodnotu darov ani oslobodenie neziskových organizácií a cirkví od platenia dane z príjmov. Treba…

Čítať viac