Občianska konzervatívna strana (OKS) víta, že sa vo verejnej politickej diskusii opätovne ocitla téma tak potrebných zmien podoby samosprávnych krajov existujúcich na pôdoryse „osmičky“ ako dedičstva  z éry mečiarizmu.

Spôsob, akým tému otvoril opozičný poslanec Miroslav Beblavý, však nemožno označiť inak, ako populistické gesto, a to z nasledovných dôvodov:

Po prvé, zásadná reforma architektúry štátu, ktorou by zrušenie jednej z úrovní územnej samosprávy na Slovensku nepochybne bolo, sa, ak je myslená vážne, nepredkladá v podobe balíka takmer troch desiatok noviel zákonov prostredníctvom poslaneckého návrhu podaného dvomi nezaradenými opozičnými poslancami. Pre tak zásadnú zmenu treba v rámci diskusie expertov a politikov poctivo hľadať zhodu v rámci širšieho politického spektra;

Po druhé, taká významná zmena, akú predstavuje zrušenie samosprávnych krajov a súvisiaca recentralizácia kompetencií na centrálnu vládu či decentralizácia iných na miestnu samosprávu, ak je myslená vážne, si vyžaduje podstatne dlhšiu prípravu na jej zdarnú realizáciu. V tomto prípade by tzv. legisvakačná lehota, teda čas, ktorý uplynie medzi schválením zmeny a jej účinnosťou, predstavovala len niekoľko mesiacov, čo je na tak zásadnú zmenu úplne nedostatočné;

Po tretie, územná samospráva na Slovensku má nielen svoju regionálnu úroveň v podobe nevhodne zvolených umelých ôsmich krajov, ale i svoju výrazne rozdrobenú miestnu úroveň s jej viac než 2900 obcami, mestami a mestskými časťami. Ktokoľvek, kto uvažuje nad zásadnými zmenami v samospráve na Slovensku a myslí to vážne, nemôže navrhovať úpravy len jednej z týchto úrovní a ignorovať potreby reforiem na druhej z nich. Slovensko je jedna z mála krajín vyspelého sveta, v ktorej neprebehla municipalizácia, teda proces, prostredníctvom ktorého by došlo k združeniu výkonu kompetencií miestnych samospráv do silnejších celkov, ktoré by svojim obyvateľom boli schopné poskytovať verejné služby v kvalite adekvátnej pre 21. storočie. O potrebe municipalizácie a jej podobe treba konečne začať verejne diskutovať;

Po štvrté, Robert Fico nikdy nebol zástancom decentralizácie a dnešný stav, kedy sú naše samosprávy do značnej miery v úlohe akéhosi „sprostredkovateľského orgánu“ centrálnej vlády, bez dostatočných zdrojov na riadne plnenie ich úloh, mu plne vyhovuje. Niet divu, že premiéra aktivita poslanca Beblavého nenechala chladným, keďže tému ďalšieho oslabovania samospráv považuje za svoju vlastnú a nemieni si ju nechať vziať. Prichádzať s návrhmi recentralizácie v čase, kedy Fico sústreďuje okolo seba moc a kompetencie, ktoré patria do regiónov, považujeme za nezodpovedné.

Obdobie Ficovho vládnutia späté s populistickou politikou a odmietaním reforiem bude mať pre Slovensko ťaživé následky. Pre budúcnosť by podľa OKS bolo lepšie, ak by reformné sily namiesto súťaže v populizme poctivo pripravovali našu krajinu na rýchlo sa meniacu realitu vo svete. Netrestajme samosprávy ani našich občanov za dôsledky minulých chybných rozhodnutí či nerozhodnosti politikov.

Ondrej Dostál

poslanec NR SR, predseda OKS

Juraj Petrovič

predseda Programovej rady OKS, podpredseda OKS

V Bratislave dňa 20. januára 2017.

 

Súvisiace informácie:

Beblavý chce zrušiť VÚC, pripravil 28 zákonov

Vláda už päť rokov ignoruje uznesenie parlamentu o audite verejnej správy

Ficova vláda pretvára úrad vlády na “de facto ministerstvo”

Vyhlásenie Republikového snemu OKS 2016

Ondrej Dostál o potrebe municipalizácie na Slovensku

Comments

Komentáre