Navrhujeme upraviť návrh novely zákona o verejnom obstarávaní tak, aby zákon umožňoval efektívnejšiu kontrolu korektnosti podmienok a postupu verejného obstarávania.

Na námietky uchádzačov sa zvykne nazerať ako na nástroj obštrukcie pri verejnom obstarávaní. Námietky pritom predstavujú významný nástroj kontroly postupu verejných obstarávateľov od tých najpovolanejších a to od hospodárskych subjektov. Tento inštitút využíva stále menej uchádzačov, hoci počet obstarávaní neklesá. To zhoršuje podmienky pre efektívnu kontrolu korektnosti podmienok a postupu verejných obstarávaní.

Vo vzťahu k elektronickému trhovisku nie je možné podávať námietky vôbec. Podmienky verejného obstarávania prostredníctvom elektronického trhoviska tak podliehajú slabšej kontrole a možnosť zjednania nápravy je obmedzenejšia. Takáto úprava vytvára priestor pre manipuláciu s nastavením kritérií. Existujúce nástroje sú nedostatočné pre vykonanie nápravy. Elektronické trhovisko tak umožňuje zadávanie zákaziek s diskriminačným opisom v podstate bez kontroly.

Preto navrhujeme najmä:

  1. znížiť kauciu pri podávaní námietok,
  2. nezastavovať preskúmavanie námietok z formálnych dôvodov,
  3. umožniť podávanie námietok aj v rámci elektronického trhoviska.

Návrh zákona:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/620

Iniciátori hromadnej pripomienky:

Martin Golian, Global Procurement s.r.o.

Ondrej Dostál, poslanec NR SR, predseda Občianskej konzervatívnej strany

 

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr DNES – vo štvrtok 31. augusta 2017 do polnoci – prostredníctvom formulára nižšie:

 

Aktuálny počet signatárov

124

 

Zoznam signatárov

MENO
OBEC / MESTO
Signatár si neželá zverejniť svoje menoCilizska Radvan
Signatár si neželá zverejniť svoje menoSamorin
Signatár si neželá zverejniť svoje menoBratislava
Peter KrškoRakovo
karol rebrobratislava
Jiří RusnokBratislava
Peter JuhásJelenec
Dušan SlobodaŠamorín
Margita KurhajcováTurany
Ondrej DostálBratislava
Vladimír ŠpánikVinodol
Jana HanuliakováAbrahám
Michal ZajacTrenčín
Martin KmecBardejov
Juraj ĎurčoTrenčianske Jastrabie
Darina ZsigováGalanta
Ján SuchalBratislava
Rozália VlaskováTrenčín
Ondrej KollarGbely
Juraj BakošTrenčín
Peter GondaBratislava
Kamil BodnárBratislava
pavol vargaMarianka
Matej ŠtevoveBratislava
Vladimír DullaBratislava
Danka ŠpánikováVinodol
Matus BischofRoznava
jizef mečiarŠaľa
Ivan FeiglKošice
Beata BorošováBratislava
Radoslav JurčaBratislava
Karol PreinerBojnice
Tibor TakáčRožňava
Nora BenakovaBratislava
Michal FilekBytča
Juraj Petrᚎilina
Eva PolakovičováBratislava
Alojz DyttertBratislava
Jozef LetkoTrenčín
Ľubomír ŠperkaŠaľa - Veča
Anna PiskáčkováBratislava
Miroslav MihálikBratislava
Soňa VinczeováBratislava
Martin MlýnekBratislava
Ladislav VolkoBratislava
Roman HegedusBratislava
Peter GaliovskýBratislava
Mária KiššováBratislava
Zuzana DemjanováKošice
Lubica LacinovaBratislava
Lucia LackovičováSvätý Jur
Michal BittšanskýŽilina
Annamária BenkováPiešťany
Marián BetákTrenčín
Michal KráľMartin
Stefan DurajkaBratislava
Richard RajkovicsDunajská Streda
Šarlota PufflerováBratislava
Beatrix SlobodováŠamorín
Peter OsuskýBratislava
Pavol PösMaňa
Zuzana ZimenováŠamorín
Jana PuskásováNové Zámky
Gyorgy SvitelGalanta
Vojtech NaštickýBanská Bystrica
Roman GrolmusBojnice
Miloslav PopovičBratislava
Ján PluhárKomárno
Alexander KókaiLučenec
Tomas TenczerPezinok
Veronika PizanoBratislava
Mária ŠišulákováBratislava
Anna PufflerováBratislava
Marián SemanZlatá Baňa
Ján MackoPrešov
Peter gabrisBratislava
Mária OravcováNitra
Jana RepáčováLednické Rovne
Sona ParnickaBratislava
Erik KicakVrable
Nataša ŠpelicováMalacky
Tomas TurnerTrencin
Karol HolanBratislava
Šimon JeseňákLevoča
Katarína SlabeyováBratislava
Peter ProcházkaBratislava
Kristína ĎurošováBanská Bystrica
Eva UhliarikováBratislava
Katarína RembovskáRužomberok
Richard PilnikMartin
Branislav KuvikBratislava
Andrej MichalčíkNová Dubnica
Ľuboš KubínBratislava
martin alföldišaľa
Karol SidorTrencianska Tepla
Katalin SzabóNesvady
Ján HacajPezinok
Jana GaziovaBratislava
Igor DrábBratislava
Martin GolianBratislava
Martin TurčekNitra
Milena VeresovaŠaľa
Vladimír DullaBratislava
Ernest GézeBratislava
Helena WagnerováBratislava
Katarína Ďurčanská, Mgr.Bratislava
Vlado ĎurčanskýBratislava
Ivan KuhnRožňava
Marian BalážiaBratislava
Jozef KresanZvolen
Františka ŠteinerováMarkušovce
Katarína AdamicováMartin
Matej SamčíkTrenčianska Teplá
Štefan JakubáčBratislava
Olga ValkovaBratislava
Milos MajkoSered
Ivan KošdyBratislava
Ivan KozmonBratislava
Martin HajduchNová Bosaca
Adrián BíroKrupina
Vladimir ForgacBratislava
Matej VidlickaNove Mesto nad Vahom
Júlia ĎurinováBanská Bystrica
Matúš SotákSliepkovce

 

 

Hromadná pripomienka verejnosti k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 

Rezortné číslo: 14228-P/2017

 

 

  1. Znížiť výšku kaucií pri podávaní námietok

 

V čl. I v bode 58 nahradiť § 172 ods. 2 novým znením:

„(2) Výška kaucie pri podaní námietok je 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie najviac však 1 000 eur.“

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

 

Odôvodnenie: Návrh zákona mení pravidlá pre výpočet kaucie pri podávaní námietok. Dôvodová správa to však nijako bližšie nevysvetľuje a obsahuje vo vzťahu k tomuto bodu iba jednu vetu o zjednodušení pravidiel. Samotné zjednodušenie pravidiel je krokom správnym smerom, zároveň však zjednodušenie pravidiel bude mať v niektorých prípadoch za následok zvýšenie už aj tak neprimeranej výšky kaucie, ktorá je prekážkou pre podávanie námietok.

Na námietky uchádzačov sa zvykne nazerať ako na nástroj obštrukcie pri verejnom obstarávaní a pritom námietky predstavujú významný nástroj kontroly postupu verejných obstarávateľov od tých najpovolanejších a to od hospodárskych subjektov. Pritom tento inštitút využíva stále menej uchádzačov, hoci počet obstarávaní neklesá.

V roku 2015 bolo úradu doručených 310 námietok, čo je oproti rovnakému obdobiu roku 2014 pokles o 93 námietok teda o 23,08 %. Z celkového počtu 310 doručených námietok bolo 82 námietkam vyhovené (26,45 %), 28 námietok bolo zamietnutých (9,03 %), v 129 prípadoch konanie zastavené (41,61 %) z toho 27 konaní po späťvzatí námietok, v 2 prípadoch nariadené zrušiť použitý postup zadávania zákazky (z dôvodu nedoručenia kompletnej dokumentácie (0,65 %), v 69 prípadoch konanie prerušené alebo neukončené (22,26 %). To znamená že úrad rozhodoval o obsahu námietok len v 82 + 28 = 110 prípadoch z toho v 82 prípadoch bolo námietkam vyhovené čo predstavuje 74,5 %.

V roku 2014 bolo úradu doručených 403 námietok, čo je oproti rovnakému obdobiu roku 2013 pokles o 8 námietok, teda o 1,95 %. Úrad vyhovel 119 podaným námietkam, 37 námietok bolo zamietnutých. To znamená že 76 % obsahovo posudzovaných námietok bolo vyhovené.

V roku 2013 bolo úradu doručených 411 námietok, čo je oproti rovnakému obdobiu roku 2012 pokles o 73 námietok, teda o 15,09 %. 74 námietkam vyhovené, 32 námietok bolo zamietnutých. To znamená že 70 % obsahovo posudzovaných námietok bolo vyhovené.

Z celkového počtu námietok 223 o ktorých obsahu úrad rozhodoval v roku 2011 bolo 195 námietok opodstatnených, čo predstavuje viac ako 87%, to znamená, že len necelých 13% námietok bolo zamietnutých.

V prípade ak úrad rozhoduje o obsahu námietky, v minimálne v 70% prípadov, dá za pravdu uchádzačovi a tento trend je dlhodobý. Vysoké kaucie odrádzajú uchádzačov podávať námietky, a teda chrániť svoje záujmy a to aj v prípadoch, že sú v práve. Znižujú tak najefektívnejší nástroj korektného priebehu verejného obstarávania. Preto navrhujeme výšku kaucií znížiť.

 

 

  1. Nezastavovať automaticky kontrolu z dôvodu nesprávneho určenia výšky kaucie namietajúcim

 

V čl. I navrhujem doplniť nový bod v znení:

„V § 174 ods. 1 písm. h) znie:

„h) kaucia nebola pripísaná na účet úradu v lehote alebo, napriek výzve úradu na jej doplnenie, vo výške ustanovenej v § 172“,“.

 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

 

Odôvodnenie: Doterajší pomerne zložitý spôsob určenia výšky kaucie podľa § 172 zákona, mohol ľahko viesť k nesprávnemu určeniu výšky kaucie, čo má podľa súčasného znenia zákona za následok zastavenie konania. V súlade s princípom proporcionality by pritom tento nedostatok mohol byť veľmi ľahko vyzvaním navrhovateľa na doplnenie kaucie v správnej výške odstránený. Napriek v návrhu zákona obsiahnutom zjednodušeniu spôsobu výpočtu kaucie sa domnievame, že formálna chyba pri určovaní výšky kaucie by nemala byť bez upozornenia dôvodom na zastavenie kontroly.

 

  1. Umožniť podávanie námietok v elektronickom trhovisku

 

V čl. I navrhujeme doplniť bod, ktorým sa umožní podávanie námietok aj pri obstarávaní prostredníctvom elektronického trhoviska.

 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

 

Odôvodnenie: Zákon v súčasnosti neumožňuje predkladanie námietok pri podlimitných zákazkách, pri ktorých verejný obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 postupovali podľa § 109 až 111 zákona. Podmienky verejného obstarávania prostredníctvom elektronického trhoviska tak podliehajú slabšej kontrole a možnosť zjednania nápravy je obmedzenejšia. Takáto úprava vytvára priestor pre manipuláciu s nastavením kritérií. Existujúce nástroje (Rozporový formulár a Karanténa) sú nedostatočné opatrenia pre vykonanie nápravy. Elektronické trhovisko tak umožňuje zadávanie zákaziek s diskriminačným opisom v podstate bez kontroly. Ak po predložení rozporu nedôjde k zmene v Opisnom formulári podľa požiadaviek v rozpore, malo by sa umožniť používateľovi, ktorý predložil voči Opisnému formuláru rozpor, predloženie aj námietky.

 

  1. Umožniť kontrolu splnenia požiadaviek na predmet zákazky v elektronickom trhovisku

 

V čl. I navrhujeme doplniť nový bod, ktorým sa umožní kontrola splnenia požiadaviek na predmet zákazky v elektronickom trhovisku.

 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Navrhujeme upraviť v zákone možnosť, aby v elektronickom trhovisku pred automatickým uzavretím zmluvy bolo možné vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo osoby podľa § 8  na predmet zákazky. Uzavretie zmluvy s dodávateľom, ktorého ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky je v rozpore s princípom efektívnosti verejného obstarávania. Následná možnosť vypovedania zmluvy, je podľa nášho názoru, nedostatočným opatrením, obzvlášť keď verejný obstarávateľ nemôže uzavrieť zmluvu s ďalším v poradí. V súčasnosti elektronické trhovisko umožňuje navzájom porovnávať pri vyhodnocovaní ceny aj ponuky, ktoré nemusia byť vôbec navzájom technicky porovnateľné.

 

***

 

Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že Úrad pre verejné obstarávanie nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

 

Martin Golian, Global Procurement s.r.o., Lazaretská 7, 811 08 Bratislava, golian @ globalpro.sk

Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal @ institute.sk

 

 

Comments

Komentáre