Bratislava 12. januára 2017 (OKS) – Poslanec NR SR a predseda OKS Ondrej Dostál doručil dnes do parlamentu interpeláciu na ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana, v rámci ktorej sa ho pýta na príčiny, prečo štát včas neuhradil poplatky za prístup do svetových vedeckých databáz, následkom čoho je vedecko-výskumná činnosť slovenských univerzít a vedecko-výskumných inštitúcií dočasne výrazne obmedzená.

Zodpovedné inštitúcie už pred rokom vedeli, že táto situácia môže nastať. Keďže tlačový odbor ministerstva školstva vzniknutú situáciu odôvodňuje tým, že „v roku 2016 nebolo začaté riešenie nových projektov v rámci operačného programu Výskum a inovácie, a to z toho dôvodu, že sa riešili technicko-administratívne záležitosti s Európskou komisiou,“ Dostál si v tejto súvislosti od ministra školstva pýta podrobnejšie vysvetlenie, aké „technicko-administratívne záležitosti“ sa celý rok 2016 riešili s Európskou komisiou. Dostál sa tiež pýta, prečo sa súvisiaci eurofondový projekt, v rámci ktorého by sa prístup k databázam zabezpečil, nezačal riešiť už v priebehu roka 2015, keďže prebiehajúce programovacie obdobie eurofondov sa začalo už v roku 2014.

Predsedu OKS tiež zaujíma, kto je za vzniknutú situáciu zodpovedný, keďže v podobných prípadoch sa často iba konštatuje, že sa stala chyba. Chyby však zvyčajne robia konkrétni ľudia. Dostál sa preto pýta, kto sú v tomto prípade konkrétni ľudia s riadiacou a rozhodovacou právomoc, ktorí sú za vzniknutý stav zodpovední, a taktiež sa pýta Petra Plavčana, či sa ako minister necíti spoluzodpovedný za vzniknutú situáciu. Zároveň sa pýta, či už boli voči ľuďom, ktorí tento stav spôsobili, vyvodené nejaké dôsledky a ak nie, aké konsekvencie budú voči nim vyvodené. Dostál kladie Plavčanovi aj osobnú otázku, či nevyvodí sám voči sebe nejaké dôsledky zo vzniknutého stavu.

V neposlednom rade sa Dostál pýta aké opatrenia budú prijaté, aby sa zabezpečil čo najskorší prístup slovenských vedcov databáz a kedy minister predpokladá, že bude obnovený prístup k všetkým svetovým vedeckým databázam v plnom rozsahu.

Ondrej Dostál taktiež poukazuje na skutočnosť, že podobná situácia sa môže stať na konci programovacieho obdobia 2014-2020, keď sa skončí projekt, ktorý sa stále ešte ani nezačal. Aj keď sa môže zdať, že to nie je v tejto chvíli horúci problém a na jeho riešenie je času dosť, skúsenosť ukazuje, že odkladanie niektorých riešení na poslednú chvíľu môže mať neželané negatívne dôsledky. Predsedu OKS preto zaujíma, či ministerstvo uvažuje dlhodobo a koncepčne a má už dnes pripravené riešenie, aby zabránilo opakovaniu týchto problémov v budúcnosti.

 

Súvisiace informácie:

Vedcom zostanú pár dní len pirátske databázy, minister Plavčan zlyhanie nevidí

Interpelácia Ondreja Dostála na ministra školstva, vedy, výskumu a športu podaná vo veci nezaplatenia prístupu do svetových vedeckých databáz pre slovenské univerzity a vedecko-výskumné inštitúcie

 

Comments

Komentáre