Avizované neuznanie nezávislosti Kosova zo strany vlády Slovenskej republiky hodnotí OKS ako nelojálnosť voči spojencom Slovenskej republiky v Európskej únii a NATO. OKS pokladá dodržiavanie spojeneckých záväzkov v takých kľúčových otázkach akou je nezávislosť Kosova ktorá sa týka mieru a budúcej architektúry Európy a Európskej únie za uholný kameň slovenskej zahraničnej politiky a jeho porušenie…

Čítať viac

Občianska konzervatívna strana sa obrátila na strany parlamentnej opozície s návrhom uskutočniť primárky potenciálnych opozičných prezidentských kandidátov. Primárok by sa podľa návrhu OKS mali zúčastniť kandidáti opozičných parlamentných a mimoparlamentných strán pravicovej a pravo-stredovej orientácie ako aj občianski kandidáti z tejto časti politického spektra. V primárkach by hlasovali voliči opozičných strán. Všetky zúčastnené politické strany…

Čítať viac

Občianska konzervatívna strana si dnes pripomína 89. výročia vzniku Československej republiky. Vznik Československa znamenal pre slovenský národ prvý raz v dejinách že sa stal štátotvorným národom pre Slovensko jeho vôbec prvé územné a štátne vymedzenie a základ moderného ekonomického sociálneho vzdelanostného a kultúrneho rozvoja. Práve v období parlamentných sporov o zásluhy Andreja Hlinku ktorými sa…

Čítať viac

Občianska konzervatívna strana odmieta návrh ministerky práce sociálnych vecí a rodiny Viery Tomanovej na zriadenie Rady vlády SR pre rodovú rovnosť. OKS považuje za absurdné vytvárať poradný orgán vlády ktorý budú tvoriť všetci členovia vlády okrem jej predsedu Fica. Vytvorenie rady s predpokladanými nákladmi 55 mil. Sk ročne by bolo prejavom bujnenia byrokracie a mrhania…

Čítať viac

Občianska konzervatívna strana (OKS) Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika a Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) dnes spolu s ďalšími občanmi iniciovali hromadnú pripomienku k návrhu zákona z dielne Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny ktorým sa má výrazným spôsobom zmeniť II. pilier dôchodkového poistenia a niektoré ďalšie zákony. Návrh zákona bol ministerstvom práce sociálnych…

Čítať viac

Ministerstvo zdravotníctva je povinné zverejniť analýzu o vyvlastnení zdravotných poisťovní pretože ide o informáciu ktorú má k dispozícii a zároveň neexistuje dôvod ktorý pre obmedzenie prístupu k informáciám stanovuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Dôvody obmedzenia prístupu k informáciám sú uvedené v paragrafoch 8 až 11 tohto zákona. Ministerstvo sa…

Čítať viac

Ministerstvo zdravotníctva zavádza verejnosť očierňuje svojich kritikov a vyhýba sa rokovaniu s poverenými zástupcami občanov o hromadnej pripomienke k návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach konštatujú organizátori hromadnej pripomienky. Novelou majú byť povinne prepoistení všetci poistenci štátu do štátnych zdravotných poisťovní cieľom hromadnej pripomienky je zachovať slobodnú voľbu zdravotnej poisťovne. Ministerstvo zdravotníctva odmieta uznať dostatočný…

Čítať viac

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií ukončilo pripomienkové konanie k návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon o vyvlastňovaní pozemkov pri výstavbe diaľnic bez toho že by so zástupcami občanov zrealizovalo rozporové konanie k hromadnej pripomienke občanov k predmetnému návrhu zákona. Ministerstvo odôvodnilo tento krok tým že „Pripomienka nezodpovedá čl. 10 Legislatívnych pravidiel vlády SR…

Čítať viac

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácii porušuje Legislatívne pravidlá vlády. Deje sa tak aj v prípade spornej a pravdepodobne protiústavnej novely zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Legislatívne pravidlá vlády stanovujú že lehota na prerokovanie návrhu zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní je minimálne 15 pracovných dní. Skrátiť túto lehotu…

Čítať viac

Jedným zo základných cieľov zmeny v novembri 1989 bolo nastolenie demokratického právneho štátu namiesto bezprávia komunistického režimu. V poslednom čase sme však boli svedkami niektorých javov ktoré právny štát na Slovensku spochybňujú. Považujeme preto za potrebné upozorniť na ne slovenskú verejnosť médiá politických predstaviteľov mimovládne organizácie venujúce sa ľudským právam i príslušné orgány pôsobiace v…

Čítať viac