Snaha zabrániť protiústavným zásahom do slobody prejavu a slobodného šírenia informácií je hlavným cieľom dnes zverejnenej hromadnej pripomienky k návrhu zákona o volebnej kampani. Návrh zákona predložilo minulý týždeň do medzirezortného pripomienkového konania ministerstvo vnútra a majú sa ním upraviť podmienky volebnej kampane pre všetky typy volieb. Podľa signatárov hromadnej pripomienky navrhovaná právna úprava zasahuje…

Čítať viac

Občianska konzervatívna strana (OKS) odmieta vládny návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty ktorou sa podnikateľom stanovuje povinnosť predkladať daňovým úradom údaje o všetkých faktúrach prostredníctvom tzv. kontrolného výkazu. Pod zámienkou boja proti daňovým únikom chce Ficova vláda neopodstatnene zvyšovať byrokratické zaťaženie podnikateľov. Ani štát ani podnikatelia pritom nie sú na takéto zmätočné experimentovanie…

Čítať viac

Vyjadrujeme ostrý nesúhlas so schválením novely zákona o vyvlastňovaní ktorú navrhli poslanci SMER-SD a ktorá zjednoduší podmienky pre vyvlastňovanie. Vlastnícke právo je jedným zo základných práv a pilierov modernej západnej civilizácie. Ústava pripúšťa vyvlastnenie iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme. Vyvlastňovanie v prospech investícií súkromných podnikateľských subjektov je nielenže zásahom do vlastníckych práv…

Čítať viac

Vyše 2 200 ľudí sa dosial podpísalo pod výzvu prezidentovi republiky na vetovanie novely zákona o hlásení pobytu občanov. Kontroverznú novelu schválila NR SR 16. mája 2013. Hneď na druhý deň bola zverejnená výzva prezidentovi aby schválenú novelu nepodpísal a navrhol parlamentu pri opätovnom prerokovávaní zákona nahradiť v nej bod ktorým sa upravuje povinnosť hlásiť…

Čítať viac

OKS odmieta nápad premiéra Roberta Fica na zníženie počtu žúp z 8 na 3 a snahu o silnejší vplyv štátu v nich. Tento nápad je absurdný a problémy územnej samosprávy by neriešil ale prehĺbil. Slovensko potrebuje reformu verejnej správy. Avšak nie v podobe návratu k trom krajom z obdobia komunistického režimu ale predovšetkým v podobe…

Čítať viac

Sekcia kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR skonštatovala že Ministerstvo financií SR utajeným a skráteným pripomienkovým konaním o návrhu zákona ktorým sa mali zaviesť tzv. elektronické kolky porušilo Legislatívne pravidlá vlády SR aj práva občana vyjadriť sa k predmetnému návrhu zákona. Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k návrhu novely zákona o správnych poplatkoch sa…

Čítať viac

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predložilo dňa 13.2.2013 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o odbytovom fonde. Návrh zákona ktorý má nadobudnúť účinnosť dňa 1.7.2013 považujeme za nezmyselný a škodlivý ako celok. Má sa ním zriadiť nová zbytočná inštitúcia – odbytový fond ktorý bude financovaný z povinných príspevkov podnikateľských subjektov v oblasti poľnohospodárstva…

Čítať viac

Dnes som do podateľne Úradu vlády SR doručil sťažnosť proti postupu ministerstva financií v medzirezortnom pripomienkovom konaní o návrhu novely zákona o správnych poplatkoch. Novelou sa s účinnosťou od 1. januára 2014 majú zaviesť elektronické kolky ako náhrada papierových kolkových známok ktoré majú byť v roku 2014 zrušené. Prevádzkovateľom systému elektronických kolkov sa má stať…

Čítať viac

Valec zo Súmračnej očividne naberá obrátky a len tak ľahko ho nikto nezastaví. Skutočne nie som nijaký fanúšik Penty ale pripravované zrušenie súkromných zdravotných poisťovní na Slovensku je veľmi nebezpečný precedens. Nie kvôli Pente ani kvôli súkromným zdravotným poisťovniam ale kvôli slobode všeobecne. Čítajte ďalej – celý článok bol uverejnený na petrovic.blog.sme.sk dňa 31. októbra…

Čítať viac

Parlament na svojej septembrovej schôdzi posunul do druhého čítania vládny návrh novely zákona o advokácii. Výstižnejšie by však bolo hovoriť o návrhu zákona o obmedzení počtu advokátov. Hlavným zmyslom novely totiž v skutočnosti nie je nič iné ako znížiť záujem nových uchádzačov o výkon advokátskeho povolania. Ako to už v takýchto prípadoch býva skutočný zámer…

Čítať viac