Dnes bola zverejnená hromadná pripomienka s ktorou sa skupina občanov obracia na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb. Iniciátori hromadnej pripomienky súčasne vyzvali ministra výstavby a regionálneho rozvoja Mariana Janušeka aby jeho ministerstvo rešpektovalo Legislatívne pravidlá vlády SR a predĺžilo lehotu na pripomienkovanie…

Čítať viac

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ministerstvo uvádza v zverejnenom dokumente že predkladaný návrh zákona bol prerokovaný v poradnom zbore odborníkov z teórie i praxe advokácie a občianskych združení. Zverejnený materiál vecne a konkrétne reaguje…

Čítať viac

Dnes sme doručili Národnej rade SR podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu. Podnet sa týka ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča a skutočnosti že rozhovor s ním a jeho fotografia boli súčasťou reklamy Všeobecnej zdravotnej poisťovne uverejnenej v denníku SME 5.4.2007. Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných…

Čítať viac

Dnes sa na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny uskutočnilo rozporové konanie k hromadnej pripomienke k návrhu novely Zákonníka práce. K zblíženiu stanovísk zástupcov ministerstva a iniciátorov hromadnej pripomienky však na rokovaní neprišlo. Z 15 bodov pripomienok formulovaných v hromadnej pripomienke prišlo k zhode iba v jednom prípade. Za ministerstvo sa na rozporovom konaní zúčastnila…

Čítať viac

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny pozvalo zástupcov predkladateľov hromadnej pripomienky k novele Zákonníka práce na rozporové konanie. Rozporové konanie sa uskutoční v utorok 13. marca 2007. Hromadnú pripomienku iniciovala skupina občanov z Občianskej konzervatívnej strany (OKS) Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika (KI) Nadácie F.A.Hayeka (NFAH) Inštitútu ekonomických a spoločenských štúdií (INESS) a Inštitútu pre slobodnú spoločnosť…

Čítať viac

Organizátori hromadnej pripomienky k návrhu novely zákona o zdravotnom poistení podali dnes sťažnosť na ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča za porušenie legislatívnych pravidiel vlády. Sťažnosť adresovali predsedovi vlády Robertovi Ficovi. V sťažnosti žiadajú aby predseda vlády vyzval ministra zdravotníctva na dodržiavanie uznesenia vlády ktorým boli vydané legislatívne pravidlá vlády. S hromadnou pripomienkou proti obmedzeniu slobodnej voľby…

Čítať viac

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Predložený návrh znižuje pružnosť trhu práce obmedzuje slobodu zmluvných vzťahov neúmerne posilňuje vplyv odborov a privilégiá ich funkcionárov. Tieto opatrenia sú vydávané za ochranu zamestnancov. V skutočnosti však rigidnejšie pracovné…

Čítať viac

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Súčasťou navrhovanej novely sú aj také zmeny zákona ktorými sa zlikviduje alebo obmedzí slobodný výber zdravotnej poisťovne pre široké skupiny občanov za ktorých platí zdravotné poistenie štát. Návrh nie je podoprený žiadnymi reálnymi dôvodmi. Návrh urobí zo štátnych zamestnancov…

Čítať viac

Dnes bola zverejnená hromadná pripomienka s ktorou sa skupina občanov obracia na Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu novely zákona č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Schválenie navrhovanej novely by podľa predkladateľov pripomienky znamenalo zjednodušenie procesu vyvlastňovania pozemkov…

Čítať viac

Občianska konzervatívna strana vyzýva vládu a ministerstvo pôdohospodárstva aby vysvetlili prečo zavádzali verejnosť a poslancov parlamentu keď zavedenie povinných kontrol domácich zabíjačiek zdôvodňovali požiadavkami Európskej únie. Novo schválený zákon o veterinárnej starostlivosti ktorý začne platiť od 1. februára 2007 stanovuje v § 23 povinnosť hlásiť domáce zabíjačky regionálnej veterinárnej správe a povinne vykonávať vyšetrenie na…

Čítať viac