Skupina poslancov NR SR za OKS pripravila návrhy na zmeny v tlačovom a tzv. vlasteneckom zákone. Návrh vo vzťahu k tlačovému zákonu predpokladá úplné zrušenie práva na odpoveď a ponechanie práva na opravu. Vo vzťahu k tzv. vlasteneckému zákona by sa mala zrušiť povinnosť umiestňovať v každej triede grafické vyobrazenie štátnej zástavy text štátnej hymny a text preambuly ústavy.

Návrh vo vzťahu k tlačovému zákonu predpokladá úplné zrušenie práva na odpoveď a ponechanie práva na opravu. Kým právo na opravu zabezpečuje ochranu pred nepravdivými skutkovými tvrdeniami právo na odpoveď umožňuje dotknutým osobám dožadovať sa odpovede aj na skutkovo pravdivé tvrdenia. Právo na odpoveď bolo v čase schvaľovania ostro kritizované médiami vydavateľmi aj vtedajšou parlamentnou opozíciou. Podľa OKS nie je dôvod ukladať médiám povinnosť uverejňovať odpovede na skutkovo pravdivé tvrdenia. Ochrana fyzických a právnických osôb pred zasahovaním do ich cti dôstojnosti súkromia či dobrej povesti skutkovo nepravdivými tvrdeniami je dostatočne zabezpečená právom na opravu.

Vo vzťahu k tzv. vlasteneckému zákona predpokladá pripravený návrh novely zákona o štátnych symboloch že sa zruší povinnosť umiestňovať v každej triede grafické vyobrazenie štátnej zástavy text štátnej hymny a text preambuly ústavy. Toto opatrenie sa stretlo s kritikou verejnosti a znamenalo zvýšené náklady pre školy. Nemožno predpokladať že umiestnenie uvedených symbolov v každej triede by mohlo zvýšiť úctu žiakov a študentov k nim. Takéto umiestňovanie štátnych symbolov v každej triede sa naopak stalo symbolom umelo nanucovaného vlastenectva čo môže mať na skutočné vlastenecké cítenie žiakov a študentov úplne opačný vplyv ako bolo pôvodne deklarované.

Peter Zajac predseda OKS poslanec NR SR
Ondrej Dostál podpredseda OKS poslanec NR SR
František Šebej podpredseda OKS poslanec NR SR
Peter Osuský podpredseda OKS poslanec NR SR

V Bratislave dňa 21. septembra 2010.

Súvisiace prílohy:

Návrh OKS – novelu tlačového zákona si môžete stiahnuť vo formáte DOC tu

Návrh OKS – novelu tzv. vlasteneckého zákona si môžete stiahnuť vo formáte DOC tu

OKS pripravila návrhy noviel tlačového a tzv. vlasteneckého zákona

Zdroj: SME www.sme.sk

Comments

Komentáre