OKS vidí ako kľúčový nástroj vládneho balíčka na zníženie deficitu šetrenie verejných výdavkov.

OKS vidí veľké rezervy v úspore verejných výdavkov a to najmä nadmernej vládnej spotreby nákupov tovarov a služieb v ústrednej štánej správe vo zvýšení transparentnosti verejného obstarávania vytvorení a realizovaní centrálneho obstarávania v centrálnej správe nehnuteľností štátnych organizácií v zavedení hmotnej zodpovednosti riadiacich pracovníkov vo verejnej správe za predražené verejné obstarávanie v zrušení alebo podstatnom zredukovaní kompetencií a agendy mnohých inštitúcií verejnej správy.

Všetky tieto a ďalšie opatrenia sú systémové majú dlhodobé efekty nezaťažujú a neobmedzujú tvorcov zdrojov a OKS ich bude čo najrozhodnejšie podporovať.

Peter Zajac
predseda OKS

Republiková rada OKS
V Bratislave dňa 11. septembra 2010

Comments

Komentáre