Dnes som doručil na ministerstvo kultúry upozornenie na to že z jeho strany dochádza k porušovaniu antidiskriminačného zákona pri výkone dohľadu nad uplatňovaním zákona o štátnom jazyku. V upozornení adresovanom ministrovi kultúry Marekovi Maďaričovi uvádzam dva konkrétne prípady porušovania zákona o štátnom jazyku pri ktorých jeho rezort porušil zásadu rovnakého zaobchádzania vyplývajúcu z antidiskriminačného zákona.

V prvom prípade ide o porušenie § 8 ods. 6 zákona o štátnom jazyku. Občianske združenie Priatelia slobodných informácií (PSI) ho vo februári porušilo jednojazyčným plagátom iba v anglickom jazyku. Ministerstvo na upozornenie na toto porušenie zákona dosiaľ nijako nereagovalo. Na druhej strane už ministerstvo kultúry stihlo konštatovať porušenie jazykového zákona v rovnakom bode Stranou maďarskej koalície (SMK) a to jednojazyčnými bilboardami v maďarskom jazyku ktoré SMK v rámci predvolebnej kampane vyvesila v mesiaci máj teda o tri mesiace neskôr ako PSI svoj jednojazyčný plagát.

Ďalším prípadom evidentnej diskriminácie na základe jazyka je vydávanie a šírenie príležitostných tlačovín na kultúrne účely v inom ako štátnom jazyku bez verzie v slovenskom jazyku čím dochádza k porušeniu § 5 ods. 5 zákona o štátnom jazyku. PSI ešte v marci vydali takúto tlačovinu v španielskom jazyku (tlačovina k hre Mareka Maďariča Túlavé srdce) ale ministerstvo kultúry dosiaľ nijako nereagovalo na upozornenie že dochádza k porušeniu zákona. Na druhej strane ministerstvo kultúry v máji 2010 konštatovalo porušenie rovnakého ustanovenia zákona o štátnom jazyku ochotníckym divadlom Új Hajtás v Klasove ktoré svoju príležitostnú kultúrnu tlačovinu vydalo v maďarskom jazyku bez toho aby bola celá preložená aj do štátneho jazyka.

V oboch prípadoch došlo k nerovnakému zaobchádzaniu s právnickými osobami pri rovnakom porušovaní zákona o štátnom jazyku pričom k diskriminácii medzi nimi dochádzalo iba na základe toho či porušovali zákon o štátnom jazyku v maďarskom jazyku (SMK ochotnícke divadlo v Klasove) alebo v inom ako maďarskom jazyku (anglickom a španielskom – PSI). Takéto selektívne a diskriminačné uplatňovanie zákona zo strany štátneho orgánu je neprípustné a potvrdzuje absurdnosť zákona o štátnom jazyku v jeho súčasnej podobe.

Ondrej Dostál
podpredseda Občianskej konzervatívnej strany

V Bratislave dňa 9. júna 2010.


Súvisiace prílohy:

Upozornenie na porušenie antidiskriminačného zákona pri výkone dohľadu nad zákonom o štátnom jazyku

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.